fungsional

yang mempunyai atau diberi tugas-tugas tertentu.

berkongsi