jati diri

sifat atau ciri yang unik dan istimewa (dari segi adat, bahasa, budaya, agama dan sebagainya) yang menjadi teras dan lambang keperibadian seseorang individu, sesuatu bangsa dan sebagainya, identiti:
pembinaan negara Malaysia lebih berteraskan kekuatan ~ bangsa dan semangat patriotik yang utuh;
pengisian program kebudayaan ini penting bagi membentuk sahsiah dan ~ belia masa ini.

berkongsi