# Cara Guna

1. Sila mencari satu perkataan sahaja pada setiap carian umum.

2. Elak menggunakan imbuhan (seperti men-, ber-, di-, -i, -kan dan lain-lain).

3. Pastikan perkataan Bahasa Melayu itu sah dan diterbitkan oleh DBP, iaitu Kamus Dewan Pusaka dan Bahasa.

4. Sumber utama kamus dewan online ini merujuk kepada kamus dewan edisi keempat daripada Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM), hak cipta DBP Malaysia.

berkongsi