seri IV

1. tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah (dalam permainan, perlawanan, dan lain-lain), balui:
perlawanan bola sepak itu berakhir dengan ~;

2. [Indonesia], [bahasa percakapan] tidak untung dan tidak rugi (dalam perniagaan), pulang pokok, sama sahaja (malu dan lain-lain) bagi kedua-dua belah pihak.

berkongsi