jatah

[Indonesia] jumlah yang diperuntukkan bagi sesuatu maksud (seperti barang yang harus dikirim ke suatu tempat, orang yang boleh naik haji pada tahun tertentu, dan lain-lain).

berkongsi