jati I

= sejati asli, murni, tulen, tidak bercampur, yang sebenarnya:
Encik Hasan ini bukan ~ Johor, dia kacukan Kelantan dan Melaka;
Hamidah seorang wanita ~;

kejatian, kesejatian perihal jati (asli, benar, murni, dan lain-lain):
bahasa ini diperbahasakan orang dengan ~nya yang sempurna dalam negeri Kedah;
Carl Rogers mentafsirkan ~ sebagai ciri-ciri yang mengandungi kenyataan jujur ataupun asli;

penjatian perihal menganggap jati (asli, benar, murni, dan lain-lain);
~ awak, kepantangan orang (peribahasa) perihal orang yang mempunyai pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang ramai;
~ bulan, padi rebah (peribahasa) sesuatu yang selalu dicita-citakan.

berkongsi