fungsi

1. tugas, jawatan:
kalau Pengarah sakit, Timbalan Pengarah menjalankan ~ Pengarah;

2. kerja (bahagian tubuh dan lain-lain), tugas, peranan:
apakah ~ paru-paru dalam tubuh manusia?;

berfungsi mempunyai fungsi, melaksanakan fungsi, bertugas:
JPM mesti selalu meninjau semula bidang ilmunya untuk terus maju dan ~ kepada masyarakat;

fungsian yang dilihat dari segi fungsi:
rangka rujukan teorinya yang berkenaan analisis ~ itu amat berkesan.

berkongsi