fungivor

(Biologi) haiwan yang makanan utamanya terdiri daripada kulat.

berkongsi