proaktif

berkenaan sikap positif (individu, institusi, dan lain-lain) merangka atau melakukan sesuatu tindakan (setelah difikir masak-masak) jauh lebih awal daripada berlakunya sesuatu perkara yang sememangnya memerlukan tindakan yang berkenaan (tindakan tidak dilakukan hanya setelah sesuatu hal itu berlaku):
kerajaan negeri akan mengambil pendekatan ~ untuk menjayakan projek yang dirancangkan.

berkongsi