probet

(Undang-undang)

1. proses membuktikan secara rasmi kesahihan atau kesahan sesuatu wasiat;

2. sijil pengesahan wasiat.

berkongsi