kerangka

1. rangka-rangka (kapal, rumah, dan lain-lain), tulang-tulang (yang dapat menunjukkan susuk tubuh binatang dan lain-lain):
~ rumah;
~ gajah;

2. rangka (lukisan dan sebagainya), lakar(an), rancangan atau garis kasar (karangan, lukisan, dan lain-lain), rangka:
falsafah yang mendasari pembentukan ~ teori penyelidikan;~ utama komputer yang berkuasa tinggi yang biasanya digunakan dalam sistem pemprosesan data pukal (dengan pengguna yang ramai);

terkerangka
1. masih dalam bentuk rangkanya (berkenaan (dengan) binaan rumah dan sebagainya);

2. [kiasan] masih dalam peringkat permulaan (belum sempurna).

berkongsi