risau II

1. = ~ hati rusuh hati, cemas, gelisah:
jangan ~ dan bimbang;
jangan-jangan mereka ~ saya lambat balik ni;

2. huru-hara, tidak aman, gaduh, kacau, ribut, rusuh:
pembangunan negara tidak dapat berjalan lancar selagi masih ada ~ dan kacau;

merisaukan
1. mengacau (keamanan, ketenangan, dan lain-lain), mengganggu (ketenteraman);

2. menyebabkan risau, mengacaukan (hati), mencemaskan, menggelisahkan, merusuhkan (hati, fikiran):
beberapa kejadian yang ~ hati;
ia semakin ~ orang-orang yang mendengar kata-katanya;

3. berasa risau (cemas, gelisah) tentang sesuatu:
apa yang dirisaukan tentang perkara ini. Saya boleh bereskan;
dia tidak bimbang dan tidak pula ~ masa depan;

berkongsi