jumud

[Arab] beku, kaku, kolot;

menjumudkan menjadikan sesuatu (konsep) jumud:
~ pemikiran masyarakat;

kejumudan perihal (keadaan) jumud, kebekuan, kekakuan:
kelesuan dan ~ tradisi ilmu.

berkongsi