alur

1. lekuk memanjang (pada tanah, kayu, dan lain-lain), lurah;
~ di dalam redang tempat lalu perahu di dalam redang;

2. [Minangkabau] jalan (aturan adat) yang benar;

3. jalan (aturan, landasan, dan sebagainya) yang diikuti ke arah sesuatu matlamat dan lain-lain:
sudah jelas ~ matlamat perjuangan;
~ air aliran air (semacam parit kecil);
~ bibir = ~ hidung lekuk di bibir atas di bawah hidung;
~ kapal riak air di belakang sesebuah kapal yang sedang bergerak, keracak;
~ sungai dasar sungai yang lekuk dalam dan memanjang;
~ tanggam sejenis lurah sambungan pada perkakas kayu;
~ tenggala alur yang terjadi apabila membajak;
~ tengkuk lekuk di tengkuk;
~ bertempuh, jalan berturut (peribahasa) dilakukan menurut adat (kebiasaan yang lazim);

beralur
1. ada alurnya, berlekuk, berlurah:
laras senapang itu ~;

2. [Minangkabau] bermesyuarat (mencari jalan yang benar);
habis ~ maka beralu-alu (peribahasa) jika dengan jalan mesyuarat tidak tercapai persetujuan, baharulah digunakan kekerasan;

mengalur-alur (menjadi) seperti alur;
dadanya ~ dadanya seperti alur (ia kurus sekali);

aluran
1. = alur-aluran lekuk memanjang (di sungai dan lain-lain);

2. = ~ adat [Minangkabau] jalan adat yang sebenarnya (yang betul).

berkongsi