fungsionalisme

prinsip dalam seni bina, reka bentuk dan sebagainya yang menekankan bahawa bentuk sesuatu bangunan dan sebagainya hendaklah ditentukan oleh fungsi dan kegunaannya:
falsafah ~ boleh dikatakan berasal daripada ungkapan Louis Sullivan, yakni reka bentuk mengikut kegunaan.

berkongsi