cekap

1. boleh, dapat, mampu, sanggup:
setelah ia ~ berdiri sendiri, keluarlah ia dari rumah itu;

2. dapat (berkebolehan) melaksanakan sesuatu (kerja dan lain-lain) dengan cepat dan sempurna, pandai, mahir:
ada beberapa ekor monyet yang betul-betul ~ bermain tunggang balik;
kerja demikian memerlukan pekerja yang tekun dan ~;
ia juga cukup ~ menyumpit;

3. elok, cantik, rupawan:
mahasiswa-mahasiswa suka bercakap-cakap dengan gadis yang ~ itu;

4. lekas, pantas, tangkas:
tangan Mawi lebih ~, pantas seperti kilat;

bercekap [sastera lama] sanggup, berani (mengerjakan sesuatu);

mencekapkan menjadikan (bertambah) cekap;

mempercekap menjadikan lebih (bertambah) cekap;

kecekapan
1. kesanggupan, kemampuan;

2. kebolehan melakukan sesuatu (seperti kerja dan lain-lain) dengan cepat dan sempurna, kemahiran, kepandaian (melakukan sesuatu);

3. kepantasan membuat sesuatu (berfikir dan lain-lain);

ketidakcekapan perihal (sifat dan sebagainya) tidak cekap.

berkongsi