jolok I

menjolok
1. menusuk (merodok) sesuatu dengan galah dan lain-lain supaya gugur, menusuk ke dalam lubang dan lain-lain:
kalau engkau hendak ~ buah rambutan itu carilah galah yang panjang sedikit;

2. memasukkan jari tangan ke dalam lubang hidung (kerongkong dan lain-lain);

3. memancing-mancing keterangan dan lain-lain daripada orang, mengajuk atau menduga (hati orang);
~ alang (orang) yang sangat tinggi;
~ anak menggugurkan kandungan;
~ hati mengajuk hati;
~ mata
a) sangat jelas kelihatan, sangat nyata;
b) memberi malu, menyakitkan hati;
~ sarang tebuan (peribahasa) melakukan sesuatu yang mendatangkan bahaya;
yang dijolok tiada jatuh, penjolok tinggal di atas (peribahasa) keuntungan yang diharap-harapkan tidak didapat, sedangkan modal atau alat untuk mendapatnya hilang juga;

menjolokkan menjolok untuk;

jolokan perbuatan menjolok (memancing-mancing keterangan dan lain-lain, menduga hati orang dan sebagainya):
dia dapat berasa ~nya tentang tanggungjawab Yang Berhormat itu terhadap rakyat telah mencuit hati orang besar itu;

penjolok galah dan lain-lain untuk menjolok.

berkongsi