lumayan

1. cukup, agak banyak, sederhana (pendapatan, hasil, dan lain-lain):
jumlahnya tidak banyak tetapi ~;

2. banyak sekali, mewah:
berbelanja besarlah anda pada hari itu kerana telah mendapat hadiah yang ~.

berkongsi