seksi I

1. seksyen, bahagian:
~ penerbitan majalah;

2. [Indonesia] pembedahan mayat (untuk menyiasat sebab-sebab kematian dan lain-lain).

berkongsi