seksi II

[bahasa percakapan] menimbulkan nafsu syahwat, menggiurkan, memberahikan, mengghairahkan:
berbadan ~;

keseksian keadaan atau sifat seksi:
rambut ikalnya yang hitam mengurai masih menyerlahkan ~ dan kecantikannya.

berkongsi