seksionalisme

sikap lebih prihatin terhadap kepentingan atau kesejahteraan sesuatu puak (kumpulan, golongan dan sebagainya) tertentu, bukan terhadap kepentingan atau kesejahteraan masyarakat seluruhnya.

berkongsi