kreativiti

kemampuan (kebolehan) mencipta, daya kreatif, kekreatifan:
~ seniman;
~ sastera;
~ dalam penggunaan bahasa;

berkreativiti melaksanakan (menjalankan) kreativiti:
penghijrahan mereka ke Kuala Lumpur membolehkan mereka ~ dan memajukan sastera tanah air.

berkongsi