kreatif

mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan, dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli:
kita harus mengerah seluruh tenaga ~ untuk menghasilkan karya seni yang benar-benar bermutu tinggi;
daya ~
kemampuan (kebolehan) mencipta;

kekreatifan kemampuan (kebolehan) mencipta, kreativiti, daya kreatif:
komputer boleh mengembangkan ~ pelukis hingga ke satu peringkat yang hampir tiada hadnya.

berkongsi