komitmen

1. sikap (pendirian atau perbuatan) memberikan sepenuh tenaga dan perhatian dan sebagainya atau menunjukkan sokongan dan azam yang sepenuhnya kepada sesuatu, iltizam:
semuanya dihasilkan oleh barisan pekerja yang bersemangat tinggi, bermotivasi, dan mempunyai ~ yang tinggi terhadap kerja;
Malaysia mengulangi ~nya terhadap projek ini;

2. perjanjian (persetujuan, kata putus, dan sebagainya) untuk melakukan sesuatu yang menjadikan sesuatu pihak itu terikat untuk melaksanakannya:
buat sementara ini ~ sudah dibuat untuk mengekalkan askar-askarnya di sana.

berkongsi