komiti

[bahasa percakapan] jawatankuasa, panitia.

berkongsi