komited

mempunyai atau menunjukkan komitmen (terhadap sesuatu):
individu atau kumpulan ini merupakan penagih keuntungan yang kurang ~ terhadap tanggungjawab sosial;
Asas 50, sebuah pertubuhan penulis yang ~ kepada gagasan Seni untuk Masyarakat.

berkongsi