ihtikar

[Arab] membeli semua sekali sesuatu barang supaya dapat dijual dengan harga yang tinggi (pada masa yang lain).

berkongsi