ihtilam

[Arab] terkeluar mani waktu tidur (kerana mimpi dan lain-lain).

berkongsi