lega I

1. tidak sempit (kawasan, ruang, dan lain-lain), luas, lapang:
rumah besar yang ~;

2. = ~ dada (hati) tenteram perasaan (fikiran dan lain-lain), aman, senang:
daripada kata-kata ibunya itu ~ sedikit rasa hatinya;

3. lapang (waktu), tidak sibuk:
kalau ada masa yang ~ , jemputlah ke rumah;

4. agak pulih (daripada sakit), beransur sembuh;

melegakan
1. menjadikan lega (tempat), melapangkan, meluaskan;

2. = ~ dada (perasaan) menenteramkan hati (fikiran dan lain-lain):
jururawat itulah sahaja yang dapat ~ perasaannya;

3. menjadikan berkurang (berkenaan (dengan) rasa sakit dan sebagainya):
ubat itu ternyata dapat ~ sakit sendi yang dihidapinya;

terlega menjadi lega:
kegusarannya ~ di kamar ini;

kelegaan perihal lega, ketenteraman hati (fikiran dan lain-lain):
rancangannya itu akan mendatangkan ~ kepada pekebun-pekebun kecil;

pelegaan perbuatan atau usaha untuk melegakan (kesakitan, kerunsingan dan sebagainya):
~ sakit secara menyeluruh dilaporkan bagi 87% pesakit;

pelega sesuatu (ubat dan sebagainya) yang melegakan (rasa sakit dan sebagainya):
ubat ~ sakit perut.

berkongsi