warid I

[Arab] menurut yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW (berdoa, sembahyang, dan lain-lain).

berkongsi