wari

[Minangkabau];

berwari [sastera lama] maka (tersebutlah);

berwari.

berkongsi