hebah

[Arab] berita, pengumuman, siaran;

menghebahkan
1. menyiarkan, memberitahukan kepada orang ramai (melalui akhbar, televisyen, dan lain-lain):
pemimpin-pemimpin negara ~ rancangan pembangunan luar bandar kepada tamu-tamu luar negeri;

2. menyebarkan, mengumumkan, mendiayahkan (agama, fahaman politik, dan lain-lain):
Nabi Muhammad SAW ialah orang yang mula-mula ~ ajaran Islam;

terhebah dihebahkan, dimaklumkan:
kegiatan lain pula tidak begitu ~ kepada umum;

hebahan sesuatu yang dihebahkan;

penghebahan perbuatan atau hal menghebahkan, penyiaran, penyebaran, pengumuman:
~ berita itu dibuat melalui RTM;

penghebah
1. orang yang menghebahkan (menyiarkan), penyiar;

2. orang yang menghebahkan (menyebarkan, mengumumkan, mendiayahkan), penyebar, pendiayah.

berkongsi