heban I

I;
mengheban
mencampakkan, menghempaskan (dengan kedua-dua belah tangan);
sudah diheban dihela pula (peribahasa) mengalami berbagai-bagai penderitaan terus-menerus.

berkongsi