he

[kata seru] kata untuk menghina (menyatakan marah, hairan, dan lain-lain):
~, mengapa diam saja?

He simbol kimia bagi helium.

berkongsi