Asyura

hari ~ hari yang kesepuluh dalam bulan Muharam yang disambut oleh orang Islam dengan berpuasa sunat (berkenduri tahlil dan sebagainya).

berkongsi