asyikin

[Arab] (jamak bagi asyik) para asyik.

berkongsi