akal

1. budi, fikiran:
ceritanya termakan oleh ~;

2. daya upaya, ikhtiar;
menjalankan bermacam-macam ~ menjalankan bermacam-macam ikhtiar;

3. muslihat, tipu daya:
itu ~nya sahaja;
~ budi
fikiran yang sihat;
~ bulus = ~ kancil = ~ ubi tipu muslihat yang licin;
~ dua jengkal berasa diri sama dengan orang lain;
~ geladak tipu muslihat yang jahat;
~ melintas fikiran yang mendatang;
~ sari [sastera lama] satu hari nanti;
~ sejengkal berasa diri lebih daripada orang lain;
~ tiga jengkal berasa diri kurang daripada orang lain;
~ akar berpulas tak patah (peribahasa) orang yang pintar tidak mudah kalah dalam bersoal jawab;
~ tak sekali datang, runding tak sekali tiba (peribahasa) tidak ada usaha yang serta-merta jadi sempurna;
ilmu dan ~ dihalai-balaikan itulah tanda orang yang lalai (peribahasa) janganlah lengah menyelidiki ilmu-ilmu dan menambah pengetahuan;
lubuk ~ tepian ilmu (peribahasa) dikatakan kepada orang yang pandai;

akal-akal pura-pura, dibuat-buat:
dia tu demam ~ sahaja, dia tidak hendak pergi ke sekolah;

seakal;
~-akal = ~ budi = sebudi ~ sekuat-kuatnya, dengan segenap tenaga dan fikiran;

berakal mempunyai akal (fikiran), cerdik (dapat berfikir), pandai mencari akal (ikhtiar):
manusia ialah makhluk yang ~;

mengakali
1. mencari akal (ikhtiar) untuk melakukan sesuatu:
diakalinya agar dapat mengahwini puteri itu;

2. menipu, memperdaya:
tidak baik ~ cikgu;

mengakalkan mencarikan ikhtiar (daya upaya);

terakalkan dapat difikirkan oleh akal:
apakah yang diliputi dan yang ~?

berkongsi