akan

1. bagi, buat, pada, untuk:
beli buku ~ daku;

2. untuk menyatakan sesuatu kemungkinan (hendak terjadi sesuatu), untuk menyatakan jangkaan tentang sesuatu (kejadian, perlakuan, perkembangan, dan lain-lain), dijangkakan:
Perdana Menteri ~ tiba pada pukul 10.00 pagi;
penyakit itu ~ merebak jika penduduk-penduduk di daerah itu tidak disuntik segera;
hari ~ hujan;

3. kata sendi yang menghubungkan kata kerja tak transitif dengan frasa nama (kadang-kadang dipendekkan menjadi kan):
lupa ~ orang tua;
tidak sedar ~ dirinya;

4. adapun, perihal, mengenai, tentang:
~ sekarang anak kita pun sudah besarlah;
~ harta peninggalan ayahnya itu …;

akan-akan mirip benar, hampir ada persamaan (pada rupa, sifat, dan lain-lain):
wajahnya ~ wajah arwah datuk saya;
barangkali dia bukan anak raja, tidak ada ~ langsung dengan Seri Negeri;

seakan-akan sama benar, seolah-olah, seperti:
pemilihan pengerusi itu ~ pemilihan presiden suatu negara;

mengakan [arkaik] bermaksud (hendak), mengarah:
~ untuk mencapai sesuatu tujuan;

mengakankan [arkaik] memisalkan, mengumpamakan;

keakanan waktu yang akan datang.

berkongsi