akak

[bahasa percakapan] kakak:
tentu ~ sudah cukup mengkaji buruk baiknya.

berkongsi