tokoh I

1. rupa atau keadaan yang tampak pada zahirnya, bentuk dan sifatnya, macam atau jenis:
menara masjid yang ~nya seperti payung akan terbuka;

2. = ~ badan bentuk atau keadaan badan, susuk tubuh, perawakan:
~ badannya seperti orang Arab;
macam ~ awak ini sudah patut berpangkat sarjan;

3. gaya, lagak:
~ pula orangnya;

4. [kiasan] orang yang kenamaan (dalam apa-apa bidang seperti bidang politik, kebudayaan, agama, dan lain-lain), orang yang terkemuka, penganjur:
dengan kekuatan peribadinya ia menjadi ~ yang berkuasa dan dihormati oleh kawan dan lawan;

bertokoh
1. berbentuk, berupa, berwujud:
tidak ada seorang pun antara mereka yang ~ politik;

2. [Kedah], [Perlis] (kelihatan) bergaya, hebat, tampan:
ah, ~ sungguh orang itu dengan pakaian rasminya;

bertokohkan mempunyai seseorang sebagai tokoh:
kebanyakan novel Pram sebelumnya yang tidak ~ remaja;

menokoh [arkaik] menjadi bertokoh:
~ benar mereka dengan pakaian itu;

menokohi [arkaik] menjadi tokoh pada (cerita, filem):
watak Minah yang ~ cerita itu merupakan simbol wanita Melayu;

menokohkan menjadikan tokoh:
~ Ibrahim sebagai lambang iman yang menang dalam menghadapi iblis;

ketokohan perihal tokoh:
Tuan Hess mempelajari roman dan perawakan serta ~ si Misai.

berkongsi