si III

1. kata yang bergabung dengan imbuhan ber- untuk menyatakan diri membuat sesuatu;
bersibisu berbuat seperti orang bisu (berbuat-buat bisu);
bersitidak tahu berpura-pura tidak tahu;

2. kata yang bergabung dengan imbuhan ber- dan -an untuk menyatakan saling berbuat sesuatu;
bersipandangan berpandang-pandangan.

berkongsi