serati II

itik ~ sejenis itik yang besar badannya, itik nila (manila), Anas moschata;

surati.

berkongsi