sanggan

1. sejenis bokor berkaki (tempat membawa hantaran), cerana;

2. [Minangkabau] sejenis bakul daripada rotan atau lidi (tempat pinggan mangkuk).

berkongsi