sains

1. ilmu pengetahuan yang teratur (sistematik) yang boleh diuji atau dibuktikan kebenarannya;

2. cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata-mata (fizik, kimia, biologi, dan lain-lain).

berkongsi