merelop

[Kedah] waktu hampir akan malam, senja.

berkongsi