Internet

rangkaian komputer antarabangsa yang membolehkan pengguna komputer di seluruh dunia berhubung antara satu sama lain dan mencapai maklumat pangkalan data dari seluruh dunia;

menginternetkan memasukkan data, maklumat dan sebagainya ke dalam rangkaian Internet, dan menyebarkannya melalui Internet:
~ sastera Malaysia.

berkongsi