institut

organisasi yang ditubuhkan untuk tugas tertentu seperti pendidikan, penyelidikan saintifik, dan lain-lain:
I~ Tadbiran Awam;
I~ Teknologi Mara.

berkongsi