cempurit

[Jakarta] tangkai pada tangan boneka wayang kulit (untuk menggerak-gerakkannya dan lain-lain).

berkongsi