arih

mengarih, mengarihkan
1. menghulurkan (tangan dan lain-lain) hendak memeluk dan lain-lain:
ia ~ tangannya ke muka;

2. [Minangkabau] menambatkan, mengikat:
~ kerbau.

berkongsi