aduk

mengaduk
1. mengacau, mengarau:
tidak perlu ~ atau menggoncang tangki penyumbat setiap masa;
~ gulai;

2. = mengaduk-aduk membongkar-bongkar dengan tidak tentu:
~ buku;

teraduk-aduk kacau (tidak rapi atau kemas), tidak berketentuan (berkenaan (dengan) seperai dan lain-lain);

adukan barang yang (telah) diaduk, campuran (simen dan lain-lain);

aduk-adukan campur aduk;

pengadukan perihal (proses atau perbuatan) mengaduk:
pengacauan boleh dibuat secara ~ atau penggoncangan;

pengaduk alat untuk mengaduk:
sampel dan campuran penyejuk diaduk selalu dengan ~.

berkongsi